Den økede islamfobien


Gjennomsnittlig har det blitt angrepet minst en moske hver måned i Sverige. Angrepene blir kalt for et attentat, og ikke for terror. Foreløpig er det ingen som vet hvem som er bak disse angrepene, men det vi vet er at det er et angrep mot hele samfunnet, og ikke bare muslimer.

Skrevet av Hossam Belkilani

Read the rest of this entry

Moskeene gjør fremskritt


Assalamo Aleykom alle sammen

Dette publiserte jeg på minareten.no (trykk her for artikkelen), som et svar på Kamran Sheikh sin artikkel (trykk her for Kamran sin artikkel).

Kamran Sheikh skrev en artikkel 3.september 2014 på Minareten.no.  Jeg mener denne artikkelen ikke viser et riktig bilde av moskeene og deres gode arbeid.  

Jeg kan ikke være helt enig med Kamran, og er redd for at en slik artikkel som han skriver er med på å svartmale moskeene, samtidig som det sender et dårlig bilde ut til storsamfunnet.

Read the rest of this entry

Terrorangrep mot Norge?


PST-sjefen Benedicte Bjørnland og justisministeren Anders Anundsen har varslet om et mulig konkret terrorangrep mot Norge. PST har fått informasjon om at terrorangrepet dreier seg om personer som har deltatt i kamphandlingene på bakken i Syria.

Skrevet av Hossam Belkilani.

Read the rest of this entry

Det Islamske Forbundets (Rabita) uttalelse angående de nye bønnetidene


Her kommer litt informasjon angående de nye bønnetidene som IRN har bearbeidet og som Rabita har bestemt seg for å ta i bruk.

Etter konsultasjoner med flere brødre og søstere har styret i Rabita bestemt seg for å vente med å ta disse tidene i bruk til etter ramadan. Vi ønsker at alle får bedre tid for å forstå endringene og at alle som har noe å si skal kunne si sin mening.

Derfor kommer Rabita denne ramadan til å bruke de vanlige gamle tidene som befinner seg i rabita.no og på islam.no under lenken:

http://www.islam.no/ny/ramadankalender.asp

Når det gjelder isha- og taraweeh-bønnen skal de begynne en time etter maghrib.

Vi ønsker dere alle en velsignet og fredelig måned full av tilbedelse og godhet. Ramadan mubarak for alle.

Ramadan «Mulighetenes måned»


Assalamo aleykom wr wb

Kjære brødre og søstre! ♡

Ramadan starter søndag 29.juni, inshAllah! Måtte Allah swt forlenge våres liv til Ramadan, slik at vi kan faste, og tilbe Ham slik som Han fortjener å bli tilbedt, ameen!

Kjære brødre og søstre! ♡

Jeg pleier å kaller måneden Ramadan for «mulighetenes måned». Fordi hvis Allah swt gir deg muligheten til å leve til Ramadan, så har du mange muligheter for å tjene masse ajr, og for å forandre deg som et menneske.

Vårt mål i hver Ramadan må være at vi ønsker å forandre det negative i oss, til det positive. At vi skal bli bedre mennesker, og bedre muslimer. Kanskje du ikke ber 5 ganger om dagen i dag, inshAllah etter Ramadan du ber fast 5 ganger om dagen, fordi du ble vandt til dette i Ramadan. Kanskje du har en dårlige vane, ved hjelp av Ramadan, og faste vil du klare å forandre denne dårlige vanen, og den vil bli forandret, inshAllah!

Folkens, i mens vi faster å venter til salat Al-maghrib, og vet at det er mat som venter på oss. Så er dette fordi du er heldig, så takk Allah swt for denne velsignelsen. Det finnes noen som faster, og de vet at de må faste enda lenger, fordi det er ingen mat som venter på dem etter salat Al-maghrib. Så kjære brødre og søstre, DU ER HELDIG! Så takk Allah swt for den velsignelsen du har fått.

Husk meg, og resten av Umma i dua.

– Skrevet av Hossam Belkilani

Radikalisering av muslimsk ungdom


I det siste har det foregått stor diskusjon i media på hvem som har ansvar for radikalisering av ungdom. Organisasjoner og personer beskylder hverandre for radikalisering. Men hvem har virkelig skylden for radikalisering av ungdom?

Skrevet av Hossam Belkilani.

Diskusjonen om radikalisering har foregått lenge, og den vil foregå for evig og alltid. Organisasjoner og andre bruker tiden på å skrive kronikker og motsvar, enn å jobbe aktivt for å stoppe radikaliseringen. Hva med å legge fra oss skrivingen og jobbe aktivt med å redusere radikaliseringen? Hva med å legge fra oss anklagelser og jobbe aktivt med å redusere radikaliseringen? En god idé? Det vil jeg tro!

La meg gå tilbake til mitt spørsmål; «Hvem har virkelig skylden for radikalisering av ungdom?» Et viktig spørsmål, men vanskelig å svare på. Du spør sikker hvorfor det er vanskelig. Jo, det er vanskelig, fordi vi alle har skylden. Media, journalister/forfattere, myndighetene, politikere, lærere på skolen og organisasjoner (islamske og ikke-islamske).

De jeg nevnte som har skylden nevnte jeg i riktig rekkefølge. Mest skyldig fra venstre, og minst skyldig fra høyre. La oss starte med media, hvorfor har media mest skylden? Alt som kommer om Islam og muslimer i mediene er kun den negative siden. Hvor er all den positive siden av organisasjoner? 95 % om det ikke er 100 % er kun negativt. Dette skaper hat og fordommer mot minoriteter, som igjen kan skape radikalister fra forskjellige sider. Har snakket med flere journalister om hvorfor de skriver kun negativt, det eneste de sier er: «skriv en kronikk». Ok, tenker jeg. Jeg skriver en kronikk, vil den kronikken bli tatt seriøst av media? Eller ikke fordi jeg skriver kun om det positive siden av moskeer? Men om jeg skriver på samme måte som islam kritikere og journalister så vil den kanskje nå langt

Les min kronikk med tittelen «Gjør “norske” moskeer en god jobb?«. `Denne handler tjenesten moskeene og organisasjonene gjør for staten og myndighetene. Staten og myndighetene sparer masse ressurser om de hjelper moskeene og organisasjoner.

Jeg skrev journalister/forfattere, her peker jeg på særlig Lars Akerhaug og hans bok «Norsk Jihad». Slike bøker bidrar til økt frustrasjon blant ungdom og økt frustrasjon er starten på en radikaliseringsprosess hos ungdommen. Lars Akerhaug skrev en liten kommenter i boka om organisasjonen jeg leder:

«Samtidig er flere andre radikale er stadig aktive i Rabita-moskeen. En av dem er Mohammed Farah, leder for Rabita-moskeens ungdomsgruppe i Oslo. Han har blant annet holdt nettundervisning for gruppen på Paltalk. Han var også deltaker på demonstrasjonene det radikale ekstremistmiljøet holdt foran Stortinget vinteren 2012 og foran den amerikanske ambassaden høsten samme år. Noen har også foreslått at moskeen bør tillate et radikalt miljø å etablere seg i Rabita, fordi man på denne måten kan holde dem under oppsikt og motvirke at de blir isolerte og farlige. Svaret fra moskeen var nei. Sannsynligvis kan det motvirke ytterligere radikalisering at ungdom ikke blir fullstendig isolert og overlatt til seg selv. Men moskeene risikerer å havne i en mellomposisjon der ingen er fornøyd«.

Dette avsnittet viser hvor lite kunnskap Lars Akerhaug har om organisasjonen jeg er leder for og om Rabita-moskeen som jeg er aktiv i. Mohamed Farah er leder for lokallaget «Rabitas Unge Oslo». Det han gjør i fritiden er hans eget privatliv, jeg som er leder for Rabitas Unge Norge kan ikke si hva han skal gjøre i fritiden og hva han ikke skal gjøre. Jeg kan heller ikke si at han ikke kan gjøre ting på hans eget initiativ. Men han får ikke lov å blande Rabitas Unge Oslo i hans privatliv, det har ingen av lederne i våre lokallag lov heller. Ikke jeg heller.

Så Lars Akerhaug bidrar til frustrasjon som igjen kan bidra til radikalisering av muslimsk ungdom. Dette gjelder også Hege Storhaug og hennes artikler, som viser hvor lite kunnskap hun har om det muslimske miljøet.

Hvis vi virkelig ønsker å få stoppet radikaliseringssprossen hos muslimsk ungdom må vi spørre folk som Lars Akerhaug og Hege Storhaug. Fordi det er de som bidrar i stor grad til radikalisering av ungdom. Det gjelder ikke bare de to, men gjelder flere andre også.

Myndighetene må også lage en plan i samarbeid med moskeer og organisasjoner for å få stopp på radikalisering. I tillegg til at Lars og Hege slutter å indirekte radikalisere muslimsk ungdom.

Hva skal Hijab innholde?


Assalamo Aleykom kjære brødre og respekterte søstre

BildeI dag 22.08.2013 fikk jeg spørsmål om Hijab, hva som er obligatorisk i Hijab? Hva skal Hijab inneholde?
Så jeg har valgt å oversette en liste med krav. Om det er noe som er usikkert så skriv under på kommentar, inshAllah.

Skrevet av Hossam Belkilani Read the rest of this entry

How to Plan a Schedule for the Month of Ramadan


Our dear Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) said: “He who observes fasting during the month of Ramadan with faith while seeking its reward from Allah, will have his past sins forgiven.” Reported by Abu Hurairah (may Allāh be pleased with him) [Bukhari].

We are now at the most important yearly spiritual experience of a Muslim’s life. During these 30 continuous days of rahma (mercy) and maghfira (forgiveness) we have the privilege of being heard by Allah (glorified and exalted be He) at any moment during the day or night, and to be given whatever we ask for! This article will focus on tips to follow during Ramadan.

 

Tips Related to the First Night of Ramadan

During the first night of Ramadan, Muslims all around the world wait for the announcement of the month. Start collecting reward from this moment!

 1. Try to look for the new moon with the family, make the little ones busy with this. However, if the religious authority in your country announces the beginning of Ramadan and you are still not able to see the new moon, you should accept the decision without any fuss.
 2. Send greetings to family members and friends. If you live in a non-Muslim community, try to explain the significance of Ramadan to your neighbours. It is important to explain to them that Ramadan is more than just abstaining from eating and drinking.
 3. Share the joy of Ramadan with your children. And don’t refer to the night of Eid! Kids should feel that the coming of Ramadan is a special event to celebrate even if they do not fast it yet. Involve them in decorating the house, making lamps using craft work etc.
 4. Do not miss taraweeh: Many people miss the first taraweeh for different reasons. Some say the first day of Ramadan starts after midnight, so they don’t attend the prayer, or between the joy and many phone calls, they get exhausted and nod off and some may just forget it!
 5. Keep niyyah:

The Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) said: (The value of) an action depends on the intention behind it. A man will be rewarded only for what he intended. Narrated on the authority of Umar b. al-Khattab. [Bukhari].

Intention (niyyah) in Islam has immense importance. During the first night of Ramadan, make a lot of good intentions which Allah (glorified and exalted be He) will help you fulfill. Examples:

 • Fasting for Allah (glorified and exalted be He)’s sake
 • To have a productive month
 • To attain inner peace
 • To forgive friends/ family members who have wronged you
 • To attend the night of Qadr and get its reward
 • That all efforts in the kitchen during Ramadan is to break the fast of family members

 

Daily and Monthly Planning

Daily Planning

To make the most use of this blessed month, we should not pile tasks on our schedule and wait till the appropriate minute to fulfill it! Instead, we should allocate a time for each goal. In Ramadan, there are blessed moments that we should not miss by focusing on other tasks. For example, you cannot visit people during taraweeh, or watch a religious program right after fajr when you are supposed to do dhikr and read the Qur’an!

 • Divide your day into at least 6 parts:
  • The morning: suhoor, tahajjud, fajr, reciting Quran after fajr, istighfar
  • Work: Remember fasting is not an excuse to be inefficient at work; neither does it justify being ill tempered because you miss your coffee or cigarette! Concentrate on dhikr especially while waiting in traffic, while driving to and from work etc.
  • From asr to maghrib: 30 minute nap, family time: discussion, reciting Qur’an, watch an educational program, narrating the prophets´ stories, prepare Iftar, any other task you planned etc.
  • Breaking fast: Please refer to my article on meals in Ramadan for more details about suhoor and iftar
  • Isha/ taraweeh: It is not necessary to spend hours in traffic to go to a mosque with the best sheikh/ imam in the city. Choose a masjid that is in your neighbourhood!
  • Night: This time depends on when you complete the Taraweeh prayers. (Family time, completing other tasks, Qiyam)
 • Keep each salah as a time interval between tasks, so you can pray at the masjid if possible.
 • Intention for i´tikaaf (to stay in the masjid for a particular time period in the worship of Allah(glorified and exalted be He) while maintaining certain conditions)

 

Monthly Planning

 • Divide the month into three parts where each part consists of 10 days. This is an efficient way to accomplish your schedule according to the spiritual importance of the month.
 • Set the goals you want to accomplish in each of the 10 days. Write them in a separate column. You could concentrate on social tasks in the first 10 days, family tasks the following 10 days, dua and dhikr (personal spirituality) in the last ten days. I do not mean to totally separate your tasks, but give you a rough time period to focus on.
 • Start dividing these tasks and goals. If your lifestyle is organized with minimal surprises, you can plan these 10 days in advance. If not, try and make a draft for 2 days. Making a draft makes you feel less guilty if something unexpected happens. This does not mean you get out of your actual task but, you might need to double the effort for the next 2 days. Place an X on completed tasks, to give you a sense of accomplishment!
 • For the last 10 days of Ramadan, try to intensify all kinds of Ibadat, especially the prayers of the night. You can pray to recover some prayers you may have missed before.
 • Recite the whole Qur’an. In case you cannot read, listen to it and read the translation juz’ by juz’.

‘Aishah (may Allāh be pleased with her) reported: I asked: “O Messenger of Allah! If I realize Lailat-ul-Qadr (Night of Decree), what should I supplicate in it?” He (peace and blessings of Allāh be upon him) replied, “You should supplicate: Allahumma innaka ‘afuwwun, tuhibbul-’afwa, fa’fu ‘anni (O Allah, You are Most Forgiving, and You love forgiveness; so forgive me).” [At-Tirmidhi]

 

Tips for the Last Night of Ramadan

After all the effort of planning, helping others, praying, fasting and keeping good intentions, we will reach the last night of Ramadan desiring the great reward of being saved from the fire and accepted in heaven. It is important to trust Allah (glorified and exalted be He) that He will accept your hard work. At the night of Eid, the joy is not only because we are not supposed to fast the next day! It is also because we are labelled as heaven’s future habitants In sha Allah!

 1. Ask dua that Allah accepts all of your efforts done in Ramadan, and that He supports you to sustain your productivity after Ramadan
 2. Share greetings for Eid
 3. Give the kids the joy of Eid (new clothes, money, decorating the house, gifts, going to the park, making plans for the day of Eid)
 4. Do not forget to pay Zakat al-Fitr, which you can pay from the first day of Ramadan till the last night of it. The sooner you pay it, the better it would be for those who receive it!
 5. Do not forget the families with limited income. Although you pay your Zakat al-Fitr, you can still do a few more things which won’t cost much, but may make a huge difference for others. Example: buying boxes of sweets, Eid decorations for the house, little toys or even plastic jewellery for the little princesses of the family.
 6. As soon as the authorities prove it to be the end of Ramadan, start repeating the Takbir and teach it to the young ones

These are some of my tips for Ramadan, please share yours! I will pray from the heart that Allah accepts all of our good deeds and efforts this Ramadan. Please do not forget me in your dua.

Påminnelse fra ProductiveMuslim


Assalamo Aleykom

Fikk mail av ProductiveMuslim, en veldig fine påminnelse til både meg og deg. Tenkte det hadde vært fint å dele det med dere, inshAllah! Read the rest of this entry

«Den som vil vokse og utvikle seg, må møte motstand.»


Hva betyr det å være annerledes? Er det å ha en annerledes tro? Et annerledes utseende? Hvem bestemmer at du er annerledes? Den som bestemmer det har han eller hun større makt enn deg?

«Den eneste garantien for at alle skal få fortsette å leve, er respekten for livet, respekten for våre medmennesker, og respekten for dem som er annerledes enn oss selv.»
A. den Doolaard.

Skrevet av: Hossam Belkilani Read the rest of this entry

%d bloggers like this: